• Sång

  • På en individuell sånglektion är det full fokus på dig och din röst. Läraren hjälper dig att utveckla din sångteknik, träna andning, stöd och tonsäkerhet. Lektionerna riktar sig till nybörjare som vill komma igång och vana sångare/sångerskor som vill fördjupa sig. På musikakademin utgår vi alltid från individen och anpassar undervisningen efter elevens intresse och behov.