• Popkör

 • Sjung tillsammans med andra i vår popkör i Göteborg, Kungsbacka och Alingsås

  I vår popkör i Göteborg sjunger vi allt från Kent och Håkan Hellström till Beatles och Stevie Wonder. Kören träffas en gång i veckan á 80 min under 15 veckor (vårtermin och hösttermin) och avslutar kursen med en konsert. Att sjunga tillsammans i kör är otroligt glädjefyllt, förutom att ni både individuellt och som grupp blir bättre på att sjunga, får ni också uppleva glädjen i att skapa något tillsammans samt uppträda för publik. I popkören i Göteborg går ni igenom sångteknik som uppsjungnings-övningar-, andningsteknik och att hålla ton. Vår kör riktar sig till ungdomar och vuxna.     


  GÖTEBORG

  Start: Löpande anmälan
  Tid: 18.30.00-20.00 (10 min paus)
  Plats: Pilbågsgatan 17, Göteborg (Johannebergs Equmeniakyrkans lokaler)
  Ta sig dit (hållplats): Pilbågsgatan
  Parkering: Begränsat antal i anslutning till kyrkan.
  Terminsavgift: 1300 kr

  KUNGSBACKA

  Start: Löpande anmälan
  Tid: 19.00-20.30 (10 min paus)
  Plats: Centrala Kungsbacka
  Terminsavgift: 1300 kr